Klant

Laatst bijgewerkt: 12 juli 2020

RobotShop Inc. ("RobotShop" of "wij") beheert de www.robotshop.com website (de "Site"), waar kopers ("Klanten") robotproducten ("Producten") kunnen kopen die worden verkocht door RobotShop en externe leveranciers (RobotShop en dergelijke leveranciers worden gezamenlijk aangeduid als "Leveranciers" en individueel als een "Leverancier", tenzij er wordt verwezen naar een Leverancier die een derde partij is). RobotShop levert de site en verkoopt de producten door onder de volgende voorwaarden. Deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden (de "Voorwaarden") vormen een juridisch bindend contract tussen u (ook wel "Klant" genoemd) en RobotShop met betrekking tot uw gebruik van de site en de aankoop van producten (externe leveranciers zijn externe begunstigden van de secties "Koopovereenkomst" en Algemene bepalingen van deze Voorwaarden). RobotShop behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving de site en de voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom deze Voorwaarden zorgvuldig elke keer dat u een bestelling plaatst bij, of levering accepteert van Producten van RobotShop. Als u het niet eens bent met een of meer van deze Voorwaarden, gebruik de site dan op geen enkele manier en koop geen Producten.

Alle Producten die op de Site worden verkocht, worden geacht van goede kwaliteit en betrouwbaar te zijn. RobotShop waarschuwt echter voor het gebruik van Producten in een toepassing waar een fout of slecht functioneren kan leiden tot materiële schade, letsel of zelfs de dood van mensen of dieren. De primaire verantwoordelijkheid voor het gebruik of de bediening van robots en robottechnologie ligt bij de gebruiker.

Wees waakzaam en handel voorzichtig.

Gebruik van de Website

U gaat ermee akkoord de Site alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan ​​door deze Voorwaarden. U stemt ermee in dat u de Site niet zult openen of proberen te openen anders dan via de interface die wordt geleverd door RobotShop, tenzij u specifiek geautoriseerd bent om dit te doen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen RobotShop en u. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om de Site niet te openen of te proberen te openen via geautomatiseerde middelen, inclusief door het gebruik van webschrapers of crawlers. U gaat ermee akkoord dat u zich niet bezighoudt met activiteiten die de werking van de Site verstoren of anderszins verstoren. U gaat ermee akkoord dat u de Site of de inhoud ervan voor geen enkel doel zult dupliceren, reproduceren, kopiëren, verspreiden of doorverkopen. U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor elke schending van uw verplichtingen onder deze voorwaarden en voor de gevolgen van een dergelijke schending.

 

Alle informatie, afbeeldingen, beschrijvingen, toepassingen, demonstraties of programmeervoorbeelden of voorbeelden op de Site worden gepresenteerd voor instructieve waarde en zijn niet gegarandeerd voor een specifiek doel. RobotShop is niet verantwoordelijk voor inhoud of materiaal dat op de Site wordt weergegeven en dat door derden wordt geleverd; Bovendien aanvaardt RobotShop geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk op het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden of voor enige schade geleden als gevolg van uw gebruik van dergelijk materiaal. Verder worden alle links naar websites van derden vanaf de Site verstrekt als bronnen voor Klanten en neemt Robotshop geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Koopovereenkomst

Door de levering van een product dat op de Site van een Leverancier is gekocht te accepteren, gaat de Klant ermee akkoord gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden. RobotShop en u komen overeen dat de volgende voorwaarden de exclusieve voorwaarden zijn die de verkooptransactie regelen tussen de Klant en een Leverancier die Producten op de Site verkoopt. Elke poging tot wijziging, aanvulling, wijziging of aanpassing door de Klant is nietig. Alle koop-verkooptransacties op de Site door de Klant vinden plaats tussen een Leverancier (dwz RobotShop of een externe Leverancier) en de Klant. In het geval dat de Klant producten koopt van een derde Leverancier, is deze derde Leverancier de "geregistreerde verkoper". In een dergelijk geval treedt RobotShop alleen op als platformaanbieder en betalingsfacilitator en is geen partij bij de aan- en verkooptransactie die plaatsvindt tussen de externe leverancier en de klant.

Risico op Verlies

Het risico van verlies en eigendom van items die op de Site zijn gekocht, gaat over op de Klant na ontvangst van het item/de items door de Klant. 

Een bestelling annuleren

U kunt Productbestellingen die nog niet in het verzendproces zijn opgenomen, annuleren door in te loggen op uw account en zo snel mogelijk contact op te nemen met RobotShop via de RobotShop Support Center of telefonisch. We zullen de status van uw bestelling controleren en valideren of deze kan worden geannuleerd en er kosten aan verbonden zijn.

Leveranciers hebben veel moeite gedaan om gekochte Producten snel te leveren. Als een bestelling al is verzonden wanneer u contact opneemt met RobotShop, kan het Product worden geretourneerd onder de voorwaarden in de Returns sectie.

Producten die zijn geïdentificeerd als Speciale Producten, worden mogelijk niet geannuleerd als een aankoop al speciaal voor u bij de fabrikant is verwerkt. Bij annuleringen van grote hoeveelheden kunnen er herbevoorradingskosten tot 20% van toepassing zijn.

Verzendkosten worden niet gerestitueerd. 

RobotShop behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren in het geval dat een account een openstaand saldo heeft.

Retourneren

Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met een Product dat u op de Site heeft gekocht, is het mogelijk om het binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren, tenzij anders aangegeven in de Productvermelding. U moet eerst de Leverancier die aan uw bestelling is gekoppeld in uw account informeren om een retour autorisatienummer ("RA") te verkrijgen voordat u een Product retourneert. ("RA") nummers zijn 30 dagen geldig, binnen welke tijd de geretourneerde Producten door de Leverancier moeten worden ontvangen. Retourzendingen worden niet geaccepteerd zonder vooraf een ("RA") aantal. Het Product moet dan worden geretourneerd in de originele verpakking (in perfecte staat voor wederverkoop) met het ontvangstbewijs en uw ("RA") aantal. De terugbetaling wordt geweigerd voor Producten die niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden.

Bouw het zelf Robots & Kits worden niet terugbetaald zodra ze zijn gemonteerd.Robot Onderdelen montage of solderen vereist, worden ook niet gerestitueerd als ze eenmaal zijn gemonteerd, gesoldeerd of gewijzigd. Alle verkopen van robotsoftware en -apps zijn definitief en kunnen niet worden terugbetaald of geruild. Retourzendingen worden niet geaccepteerd op speciale bestellingen en uitverkoop artikelen, behalve wanneer ze defect blijken te zijn, in welk geval het Product naar eigen goeddunken kan worden gerepareerd of vervangen. 20% Restocking-kosten kunnen van toepassing zijn als u een grote hoeveelheid van hetzelfde Product retourneert dat speciaal voor u is besteld bij de fabrikant.

Houd er rekening mee dat alle artikelen binnen 7 dagen na ontvangst van het Product worden terugbetaald (exclusief verzendkosten). U moet ook de kosten voor het retourneren van het Product dekken. Verzending vergoedingen worden alleen terugbetaald als de retourzending het gevolg is van een verzendfout van onze kant. Schoonmaakkosten EURO 50 kunnen ook in rekening worden gebracht als een huiselijke robot wordt geretourneerd en is niet goed schoongemaakt. 

Productvermeldingen

Leveranciers zetten zich in om de nauwkeurigheid van Productvermeldingen te waarborgen, inclusief itembeschrijvingen, afbeeldingen, compatibiliteitreferenties, specificaties, prijzen, externe links en alle andere Productgerelateerde informatie die op de Site is opgenomen of waarnaar wordt verwezen. Ondanks deze inspanningen om maximale nauwkeurigheid te bereiken, kunnen Leveranciers niet garanderen dat alle Productvermeldingen volledig nauwkeurig, volledig of actueel zijn en zijn Leveranciers niet verantwoordelijk voor eventuele fouten.

Zie het gedeelte over Prijzene voor het beleid van RobotShop inzake prijsfouten.

Productherzieningen

Leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen of aanpassingen in de Productspecificaties of het fysieke uiterlijk. In het belang van Klanten streven Leveranciers ernaar om ervoor te zorgen dat alle Productinformatie up-to-date en nauwkeurig is. Leveranciers vertrouwen erop dat de fabrikant wijzigingen of aanpassingen over hun Producten doorgeeft en Leveranciers kunnen Klanten niet voorafgaand aan de aankoop waarschuwen als de fabrikant hen niet op de hoogte heeft gebracht. Als gevolg hiervan kunnen Leveranciers niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen in Productspecificaties of andere informatie.

Kortingen

Leveranciers kunnen volumekortingen aanbieden zoals aangegeven op de Site.

Als u meerdere items nodig heeft en het totaal is voorbij EURO 1.000,00, vraag een offerte aan en wij bepalen of er al dan niet korting kan worden gegeven. Op dat moment worden de aard van uw bestelling, eventuele herhaalopdrachten en de mogelijkheid van een doorlopend partnerschap allemaal geëvalueerd om u de best mogelijke prijs te bieden.

Garantie

Leveranciers verzenden Producten in de staat waarin ze zijn ontvangen van de oorspronkelijke fabrikant/distributeur. Leveranciers voeren geen tests uit voordat ze een Product verzenden.
Producten vallen onder de garantievoorwaarden van hun respectievelijke fabrikant. Fysieke schade aan een Product dat op de Site is gekocht, maakt de fabrieksgarantie ongeldig; fysieke schade omvat maar is niet beperkt tot oneigenlijk gebruik en/of enige andere vorm van schade opgelopen door onregelmatig gebruik.

Robot Kits: Het is belangrijk op te merken dat alleen defecte componenten worden vervangen. We raden u aan de bouwinstructies die bij robotkits worden geleverd zorgvuldig te lezen en ervoor te zorgen dat u ze begrijpt voordat u met de bouw begint. Werk zorgvuldig aan een schone tafel en neem regelmatig een pauze om uw concentratie te behouden. Fabrikanten geven de nodige instructies voor een goede constructie van hun robotkits en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of vergissingen van Klanten tijdens het bouwen van het Product.

Disclaimer

PRODUCTEN VERKOCHT DOOR ROBOTSHOP EN BEPAALDE NIET-FABRIKANT VERKOPERS WORDEN NIET DOOR HUN VERVAARDIGD. IN DAT GEVAL WORDEN DE GARANTIES VAN DE FABRIKANT VERSTREKT DOOR DERDE PARTIJEN EN HEBBEN HUN EIGEN REEKS VOORWAARDEN. TENZIJ IN VERBAND MET PRODUCTEN DIE HET VERVAARDIGT, ZAL ROBOTSHOP NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE TERMIJN, GARANTIE, VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE VAN EEN FABRIKANT VAN DERDEN. NIET-FABRIKANT-VERKOPERS WIJZEN EN GEGEVEN DOOR DE KLANT ENIGE FABRIKANT-GARANTIE EN KLANT ERKENT DAT ZIJ ALLEEN KRIJGT ONDER DEZE GARANTIES EN ALLEEN TEGEN DE FABRIKANT VAN DE PRODUCTEN. ROBOTSHOP (BEHALVE IN VERBAND MET PRODUCTEN DIE HET VERVAARDIGT) EN NIET-FABRIKANT VERKOPERS GEVEN GEEN VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT PRODUCTEN BEHALVE DIE DIE IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN VERMELD.

BEHALVE VOOR DE GARANTIES DIE SPECIFIEK WORDEN TOEGEKEND IN HUN FABRIKANTENCAPACITEIT (ZOALS HET GEVAL IS) EN DIE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERTEGENWOORDIGINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN DIE NIET WETTELIJK KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, ROBOTSHOP EN ANDERE VERKLARINGEN, AFWIJZINGEN, ENIGE VOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ELK DERGELIJK PRODUCT, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET DOOR DE WET, WET, GEBRUIK IN DE HANDEL, HANDELSCURSUS, PRESTATIES OF ANDERSZINS, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.

ONGEACHT HET VOORGAANDE IS NIETS IN DEZE VOORWAARDEN BEDOELD OM EEN NIET-UITSLUITEND RECHT OF VERHAAL DAT U ONDER EEN WET HEEFT UIT TE SLUITEN, TE BEPERKEN OF TE WIJZIGEN. ELKE AFWIJZING, UITSLUITING OF BEPERKING ZOALS BEDOELD IN DEZE VOORWAARDEN IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DE WET TOEGESTAAN EN IS ONDERWORPEN AAN ENIG NIET-UITSLUITEND RECHT OF VERHAAL.

Beperking van Aansprakelijkheid

IN ALLE OMSTANDIGHEDEN IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ROBOTSHOP'S EN DE VERKOPERS BEPERKT TOT DE AANKOOPPRIJS VAN DE VERKOCHTE PRODUCTEN. ROBOTSHOP EN DE VERKOPERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN OP EEN CLAIM OF ACTIE IN OVEREENKOMST, ONTVANGST, VRIJWARING OF BIJDRAGE, OF ANDERE CLAIMS MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN DIE ZIJ VERHALEN DIE DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING OVERSCHRIJDEN. ROBOTSHOP EN DE VERKOPERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VORDERINGEN VAN DERDEN VOOR SCHADE TEGEN DE KLANT, OF VOOR STORING, VERTRAGING, ONDERBREKING VAN DE SERVICE, VERLIES VAN BEDRIJVEN, SPECIALE SCHADE OF VOORBEELDSCHADE, OOK INDIEN GEEN ENKELE ROBOTSHOP IS GEVRAAGD DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VORDERINGEN OF SCHADE.

Technische Ondersteuning

RobotShop host de RobotShop Community, een reeks door de gemeenschap geleide forums op https://www.robotshop.com/community/ waar Klanten technische ondersteuning kunnen krijgen en toegang kunnen krijgen tot inhoud die wordt geleverd door Productfabrikanten, externe Leveranciers en eindgebruikers van Producten. Toegang tot en gebruik van de RobotShop Community wordt niet beheerst door de Voorwaarden, maar eerder door de voorwaarden die toegankelijk zijn op https://www.robotshop.com/community/about/terms-and-conditions.

RobotShop publiceert de informatie die Productfabrikanten of externe Leveranciers aan ons verstrekken. Mogelijk wilt u rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant voor nauwkeurige antwoorden op uw technische vragen of voor aanvullende informatie of specificaties die niet op de Site zijn geplaatst.

Prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in EURO (€).

De aangegeven prijzen zijn inclusief belastingen maar niet verzend-en administratiekosten vergoedingen (indien van toepassing).

Onze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving variëren of veranderen als reactie op prijswijzigingen van onze leveranciers of fabrikanten. Onze prijzen kunnen typefouten bevatten. Als er een fout optreedt, behouden we ons het recht voor om die prijs te respecteren of de bestelling op te schorten en de Klant op de hoogte te stellen van de reden voor een dergelijke fout en de situatie te corrigeren door de Klant te vragen of de bestelling tegen de herziene prijs moet zijn of geannuleerd.

Prijsmatch

Onder voorbehoud van de volgende voorwaarden, zal RobotShop overeenkomen met de prijs die op een andere website voor een Product wordt geadverteerd:

  • Deze garantie voor prijsmatches is alleen van toepassing op Producten die worden verkocht door RobotShop (maar niet op producten die worden verkocht door externe Leveranciers)
  • Het Product dat voor een prijsmatch wordt ingediend, moet op het moment van de aanvraag op de website van de concurrent aanwezig zijn.
  • Het Product dat voor een prijsmatch wordt ingediend, moet exact hetzelfde merk, onderdeelnummer van de leverancier, modelnummer en kleur zijn als het item van de concurrent.
  • Het Product dat wordt ingediend voor een prijsmatch moet in dezelfde valuta zijn en afkomstig zijn uit hetzelfde land als het item van de concurrent.
  • RobotShop heeft het recht om prijsaanvragen of bestellingen die bij het afrekenen zijn ingediend, te weigeren. Hoewel we er alles aan doen om de prijs van een concurrent te matchen wanneer er een prijsmatch wordt gevraagd, kunnen we in sommige gevallen de prijzen van de concurrent niet evenaren. In het geval dat we de prijs van een concurrent niet kunnen afstemmen op een verzoek om prijsafstemming, kunnen we contact met u opnemen met onze laagste prijs.
  • Houd rekening met 24 uur voor goedkeuring of afwijzing van de prijsovereenkomst. Een medewerker van de klantenservice neemt contact met u op voor afwijzingen van prijsafspraken.
  • In het geval dat we uw prijsaanvraag weigeren, kunt u ervoor kiezen om het Product tegen de normale prijs of onze beste prijs te bestellen. Als we binnen 5 werkdagen geen antwoord van u ontvangen, gaan we ervan uit dat u het artikel niet tegen de normale prijs wilt hebben en verzenden we de rest van uw bestelling (indien van toepassing).
  • In het geval dat andere Producten worden besteld op hetzelfde moment als een Product dat is onderworpen aan een verzoek om een ​​prijsvergelijking, wordt de volledige bestelling tegelijkertijd verzonden, tenzij bij het afrekenen om een ​​gedeeltelijke verzending wordt gevraagd.
  • Zodra de gevraagde prijsmatch is geaccepteerd, is het niet meer mogelijk om een ​​bestelling te wijzigen. Alstublieft Neem contact met ons op om wijzigingen in uw bestelling aan te brengen en we zullen proberen de bestelling zo nodig te wijzigen voordat deze wordt verzonden.
  • Prijsmatching is niet van toepassing op reclame fouten, drukfouten, institutionele prijzen, biedprijzen, prijzen na aftrek van korting, coupons, bonusaanbiedingen, aanbiedingen voor beperkte hoeveelheden, gereviseerde Producten, open-box prijzen, speciale aanbiedingen, close-out verkopen, faillissementsverkopen, bonusaanbiedingen, Productbundels of speciale financieringsaanbiedingen.
  • We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden per Klant te beperken.
  • Prijsmatch kan niet worden gebruikt in combinatie met andere RobotShop-promoties (kortingsbonnen, gratis geschenken, speciale aanbiedingen, enz.).
  • Verzending en garanties kunnen niet aan de prijs worden aangepast en worden beschouwd als diensten met toegevoegde waarde.

Betaalmethoden

Een bestelling is pas bindend voor RobotShop als deze is geaccepteerd; Voordat RobotShop een bestelling accepteert, moet de betaling zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door RobotShop. Tenzij anders bepaald, dient de betaling voor het/de bestelde Product(en) vóór verzending te worden betaald.

Kredietkaart: Om met een creditcard te betalen, moet u uw creditcardnummer met de vervaldatum invoeren zodra u Checkout bereikt. We accepteren Visa en MasterCard. Wilt u meer informatie over onze veilige betaalmethode, lees dan de Beveiliging en Privacy sectie.  Als u het niet prettig vindt om online te betalen, kunt u ons telefonisch bereiken (op +33 (0) 8 01 90 23 42) of per fax (op 001-450-420-1447) en op die manier uw creditcard gebruiken.

We voeren screeningcontroles uit voor alle creditcardtransacties. Zorg ervoor dat uw adres en telefoonnummer overeenkomen met die van uw creditcardaccount om vertragingen te voorkomen. De meeste bestellingen die met een creditcard worden betaald, worden dezelfde dag verwerkt en bevestigd. Als we vragen hebben of een bevestiging nodig hebben, nemen we contact met je op.

De RobotShop Europe-website (www.robotshop.com/eu) accepteert alleen creditcard bestellingen uit de volgende landen:

België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Kroatië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Slovenië
Spanje
Tsjechische Republiek
Verenigd Koninkrijk
Zweden

Paypal: Het is ook mogelijk om via PayPal te betalen. U kunt deze methode kiezen tijdens het afrekenen. Houd er rekening mee dat betalingen via Paypal onmiddellijk worden verwerkt, zelfs als we om een ​​of andere reden niet in staat zijn om onmiddellijk te verzenden (omdat het artikel bijvoorbeeld niet op voorraad is). Als u alleen wilt betalen wanneer we uw bestelling verzenden, raden we u aan te betalen met een creditcard in plaats van met PayPal.

Overschrijving: Het is ook mogelijk om via overschrijving te betalen. U kunt deze methode direct kiezen tijdens het afrekenen. De bestelde Producten worden voor u gereserveerd voor een periode van 7 dagen, terwijl wij wachten op uw betaling.

Inkooporders: Bestellingen worden alleen geaccepteerd voor Europese scholen en overheden. Alle bestellingen moeten op het briefhoofd van de school of overheidsinstantie staan en door de inkoopafdeling worden ondertekend met een officieel inkoopnummer erop. U kunt het per fax sturen naar 001-450-420-1447 of via ons ondersteuningscentrum (PDF-formaat). Voorwaarden: netto 30 dagen. We behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren in het geval dat een rekening een openstaand saldo heeft.

Veiligheid

Beveiliging is de prioriteit van RobotShop. Alle betalingen die op onze site met een creditcard worden gedaan, worden verwerkt via bewezen tokenisatietechnieken door CyberSource. CyberSource gebruikt betalingstoken om betalingsgegevens te elimineren en ervoor te zorgen dat uw gevoelige persoonlijke gegevens niet worden aangetast tijdens een inbreuk op de beveiliging.

Alle informatie die naar uw bank wordt gestuurd, zoals uw creditcardnummer, is gecodeerd volgens industriestandaarden. Om de vertrouwelijkheid van de klant te garanderen, zal CyberSource nooit de persoonlijke informatie die uit de transacties is gehaald verkopen, verhuren of bekendmaken aan een andere entiteit dan RobotShop en uw bank, in geval van onenigheid over uw transacties.

Verzending

De Nederland RobotShop website verzendt naar de 27 lidstaten en het Verenigd Koninkrijk vanuit het Europese logistieke centrum in Nederland. Als u de verzendkosten naar uw locatie wilt weten, voegt u de Producten die u wilt bestellen toe aan uw winkelwagentje. Je zal in staat zijn direct uw verzendkosten rechtstreeks te berekenen in uw winkelwagen met de optie Verzending en belasting schatten. Dit gaat snel en gemakkelijk. U kunt kiezen tussen verschillende verzendservices (afhankelijk van uw locatie).

Wij behandelen alle bestellingen doorgaans binnen 24 uur. Als het artikel niet op voorraad is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld voordat u bestelt.

Verzending in Nederland: Standaardlevering is gratis voor bestellingen van € 250 inclusief belastingen of meer in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Nederland en Spanje (gratis verzending is niet beschikbaar voor bepaalde verre regio's). Pakketten worden binnen 1-6 dagen bezorgd met standaard bezorging (afhankelijk van uw locatie). Expresverzendingsopties zijn ook beschikbaar.

Een trackingnummer volgt snel per e-mail nadat u uw bestelling heeft geplaatst. RobotShop probeert de getoonde leverdatum te respecteren; wij zijn echter niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden die niet onder onze controle vallen (vervoerders, douane, etc.).

Verzending door Externe Leveranciers: Alle Producten die bij externe Leveranciers zijn besteld, worden binnen 72 uur na de Orderbevestiging verzonden, behalve voor Producten met een langere verwerkingstijd, omdat dit kan voorkomen bij speciale bestellingen. Speciale verwerkingstijd wordt aangegeven in de Productvermelding op de Site. Gratis verzending is alleen beschikbaar voor producten die worden verzonden door RobotShop. Marktplaatsverkopers bieden verschillende verzendopties.

Belastingen

Belastingen zijn inbegrepen in de prijzen van de producten. Onze website geeft prijzen aan, inclusief en exclusief belastingen. Er worden daarom bij levering geen invoerrechten, belastingen en/of aangepaste kosten in rekening gebracht door uw land.

Privacy

RobotShop gaat serieus om met de privacy van haar Klant. RobotShop verbindt zich ertoe de persoonlijke informatie van zijn Klanten te verwerken in overeenstemming met zijn Privacybeleid.

Door een account op de Site aan te maken, stemt u ermee in om van ons berichten te ontvangen over producten waarin u zowel geïnteresseerd zou kunnen zijn als voor directmarketingdoeleinden, marketingstudies, feedback en kansen over producten, diensten, promoties en evenementen of verzoeken. U kunt die toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via e-mail op het volgende adres: privacyofficer@robotshop.com.

Algemene bepalingen

Toepasselijk Recht en Jurisdictie

Behalve voor consumenten in Canada, worden geschillen of claims die op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de Site, of met producten of diensten die worden verkocht of gedistribueerd door RobotShop of via de Site, opgelost door bindende arbitrage, in plaats van in de rechtbank, behalve dat u vorderingen kunt instellen bij de rechtbank voor geringe vorderingen als uw vorderingen in aanmerking komen. 

Om een ​​arbitrageprocedure te starten, moet u een brief sturen waarin u om arbitrage vraagt ​​en uw claim beschrijft op claims@robotshop.com. Wij zullen uw claim bekijken en in het geval we het er niet mee eens zijn, zullen we de kwestie verwijzen naar de American Arbitration Association (AAA) voor arbitrage onder haar regels, inclusief de aanvullende procedures van de AAA voor consumentgerelateerde geschillen. De regels van de AAA zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar 1-800-778-7879. De betaling van alle indienings-, administratie- en arbitragekosten wordt beheerst door de regels van de AAA. RobotShop vergoedt die vergoedingen voor claims van in totaal minder dan EURO 1.000 tenzij de arbiter bepaalt dat de vorderingen lichtzinnig zijn. Evenzo zal RobotShop geen honoraria en kosten van advocaten vragen bij arbitrage, tenzij de arbiter bepaalt dat de claims lichtzinnig zijn. De arbitrage zal telefonisch plaatsvinden of op basis van schriftelijke inzendingen, of persoonlijk op een andere onderling overeengekomen locatie.

We zijn het er allemaal over eens dat geschillenbeslechtingsprocedures alleen op individuele basis zullen worden gevoerd en niet in een klasse, geconsolideerde of representatieve actie. Als een claim om welke reden dan ook in de rechtbank plaatsvindt in plaats van in arbitrage, doen we elk afstand van enig recht op een juryrechtspraak. We zijn het er beiden over eens dat u of wij een rechtszaak kunnen aanspannen om inbreuk of ander misbruik van intellectuele eigendomsrechten op te leggen.

Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de Amerikaanse federale arbitragewet, de toepasselijke Amerikaanse federale wet en de wetten van de staat New York, Verenigde Staten, ongeacht de conflictprincipes, deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden en alle geschillen van welke aard dan ook die tussen RobotShop en u kunnen ontstaan. Het VN-Verdrag inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet van toepassing op deze Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden.

Voor consumenten in Canada: Deze Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden en elk geschil dat zich tussen RobotShop en u voordoet, worden beheerst door de wetten van de Provincie Quebec, zonder verwijzing naar de bepalingen inzake wetsconflicten en de wetten van Canada is van toepassing, en alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk district Montreal (Quebec). Het VN-Verdrag inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet van toepassing op deze Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden.

Voor Klanten gevestigd in de Europese Unie zijn deze Gebruiksvoorwaarden onderworpen aan de Franse wetgeving (met uitzondering van de bepalingen inzake wetsconflicten) en de toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Als u een consument bent en uw gewone verblijfplaats in een land van de Europese Unie is gevestigd, profiteert u ook van rechten die u beschermen volgens de dwingende bepalingen van de wet die van toepassing is in uw land van verblijf. U stemt ermee in alle geschillen die voortvloeien uit de commerciële relatie tussen u en ons voor te leggen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Parijs, Frankrijk, wat betekent dat u voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden een actie kunt ondernemen om uw rechten als consument, in Frankrijk of invoorzijde van de bevoegde jurisdictie in het land van de Europese Unie waar u woont.

Scheidbaarheid

Als enige bepaling in deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, geheel of gedeeltelijk, heeft een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of onuitvoerbaarheid geen invloed op de overige bepalingen en delen hiervan, en de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling zal zijn geacht gewijzigd te zijn om het meest vergelijkbare resultaat te hebben dat geldig en afdwingbaar is volgens de toepasselijke Québec-wetgeving.

Verwerping

Het feit dat een van beide partijen de uitvoering door de andere partij van een bepaling van deze Voorwaarden niet verlangt, heeft geen enkele invloed op het recht van de eerste partij om een ​​dergelijke prestatie daarna te eisen. Elke verklaring van afstand door een partij van een schending van een bepaling in deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd of door de andere partij worden beschouwd als een voortdurende afstand van die bepaling, tenzij een dergelijke afstandsverklaring schriftelijk wordt gedaan.

Volledige Overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen samen met de factuur van RobotShop met betrekking tot de door de Klant bestelde Producten de volledige en exclusieve overeenkomst tussen RobotShop en de Klant en vervangen alle eerdere of gelijktijdige voorstellen, afspraken, verklaringen, voorwaarden, garanties en alle andere communicatie tussen RobotShop en de Klant met betrekking tot dergelijke aankopen van Producten, mondeling of schriftelijk. Deze Voorwaarden mogen niet worden gewijzigd of aangevuld door enige eerdere handelswijze of handel door gebruik of gebruik.

Klant en RobotShop komen overeen dat deze Voorwaarden zijn aangegaan en geïnterpreteerd in het Engels. Le client et RobotShop acceptent que ces Conditions d’utilisation et de vente soient rédigées et interprétées en anglais.

RobotShop Marktplaats

Leveranciersovereenkomst

De RobotShop Marktplaats is een dienst waarmee verkopers van robotica-producten hun producten (de “Producten”) kunnen aanbieden aan kopers (“Klanten”) op de http://www.robotshop.com website (de “Marktplaats”).

Door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken onderaan deze RobotShop Marktplaats-leveranciersovereenkomst (de “Overeenkomst”), gaat u, persoonlijk of namens het bedrijf dat u vertegenwoordigt (gezamenlijk, “Verkoper”) een bindende Overeenkomst aan met RobotShop inc. (“RobotShop”) en ga ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

1. KWALIFICATIE VAN LEVERANCIER

1.1. Kwalificatie. De Marktplaats mag alleen worden gebruikt door partijen (fysieke of rechtspersonen) die in hun eigen rechtsgebied wettelijk contracten kunnen sluiten onder de toepasselijke wetgeving. De Verkoper verklaart en garandeert dat hij wettelijk bevoegd is om de Producten die hij te koop aanbiedt op de markt te verkopen. RobotShop heeft naar eigen goeddunken de beoordeling van de geschiktheid van de leverancier om deel te nemen aan de marktplaats. RobotShop kan, naar eigen goeddunken, de deelnamecriteria herzien of de deelname van de Verkoper aan de Marktplaats beëindigen, mocht RobotShop de Verkoper op enig moment niet in aanmerking zien komen voor deelname aan de Marktplaats.

1.2. Leveranciersinformatie en Vertegenwoordigingen. Als onderdeel van het aanvraagproces om als leverancier op de Marketplace te worden ingeschreven, moet de leverancier RobotShop zijn persoonlijke of bedrijfsnaam, telefoonnummer, fysieke en e- mailadressen en de contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor het beheren van het account van de leverancier verstrekken. De Verkoper verklaart en garandeert dat: (i) als een zakelijke entiteit en/of een bedrijf, de Verkoper naar behoren is georganiseerd, geldig bestaat en een goede reputatie heeft onder de wetten van de jurisdictie van zijn oprichting en van dergelijke andere jurisdictie(s) waarin zijn het bedrijf is geregistreerd, naargelang het geval; (ii) De Verkoper heeft alle vereiste recht, macht en gezag om deze Overeenkomst aan te gaan, zijn verplichtingen na te komen en de rechten, licenties en machtigingen te verlenen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst; (iii) alle door Vendor aan RobotShop verstrekte of ter beschikking gestelde informatie is, en zal te allen tijde waar, nauwkeurig en volledig zijn; (iv) Verkoper en zijn financiële instelling(en) zijn niet onderworpen aan sancties of anderszins vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen of eigendom van of gecontroleerd door een dergelijke partij, inclusief maar niet beperkt tot, de lijsten bijgehouden door de Verenigde Naties Veiligheidsraad, de Canadese regering (bijv. Global Affairs Canada, Canada Borders Services Agency), de Amerikaanse regering (bijv. De lijst met speciaal aangewezen onderdanen van het Amerikaanse ministerie van Financiën en de lijst met buitenlandse sancties ontduikers en de lijst met entiteiten van het Amerikaanse ministerie van handel), de Europese Unie of haar lidstaten, of andere toepasselijke overheidsinstantie; en (v) de Verkoper zal alle toepasselijke wetten naleven bij de nakoming van zijn verplichtingen en de uitoefening van zijn rechten onder deze Overeenkomst.

2. VENDOR INHOUD VAN LEVERANCIER

2.1. Eigendom en Licentie. De Leverancier behoudt het auteursrecht op alle inhoud of informatie waarop het auteursrecht kan rusten en die de Leverancier gebruikt om zijn Producten op de Marktplaats te verkopen (de “Leveranciers Inhoud”). RobotShop gaat ermee akkoord dat het nooit zal beweren de eigenaar of auteur van de inhoud van de leverancier te zijn. Door echter inhoud van leveranciers in te dienen, verleent de leverancier RobotShop een royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief, overdraagbaar, wereldwijd recht en licentie om de Leveranciersinhoud openbaar weer te geven op de marktplaats en op advertentieplatforms van derden en elke reproductie te maken, het opnieuw formatteren of kopiëren dat vereist is om de inhoud van de Verkoper openbaar weer te geven op de marktplaats en/of op advertentieplatforms van derden, inclusief het maken van reservekopieën.

2.2. Verklaringen en Bevestiging : de Verkoper erkent en/of verklaart dat:

(a) het heeft het recht om de Leveranciersinhoud te gebruiken en dat de Leveranciersinhoud geen inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, patenten of enig ander persoonlijk of intellectueel eigendomsrecht van derden;

(b) hij is als enige volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de leverancier en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor enige onjuistheid in de inhoud van de leverancier en elke aansprakelijkheid die daaruit zou kunnen voortvloeien; en

(c) de Marktplaats is geen opslagdienst en dat de inhoud van de leverancier van de servers van RobotShop kan worden verwijderd. Bijgevolg is de leverancier verantwoordelijk voor het onafhankelijk opslaan en opslaan van alle Leveranciersinhoud die de leverancier wenst te behouden.

2.3. Verwijdering van Leveranciersinhoud. De leverancier kan op elk moment verzoeken dat de inhoud van de leverancier van de markt wordt verwijderd. RobotShop kan ook besluiten om naar eigen goeddunken inhoud van leveranciers te verwijderen, ook als zij van mening is dat de inhoud van leveranciers inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of als deze smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend of anderszins illegaal of aanstootgevend is.

3. VERBODEN, TWIJFELACHTIGE EN INBREUKMAKENDE ITEMS EN ACTIVITEITEN

De Verkoper mag bij het gebruik van de marktplaats niet:

(a) zich bezighouden met frauduleuze activiteiten of om illegale, nagemaakte of gestolen items te verkopen;

(b) de voorwaarden van deze Overeenkomst of enige toepasselijke wet, statuten, verordening of regelgeving schenden (inclusief, maar niet beperkt tot, deze die van toepassing zijn op exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of valse reclame);

(c) items te verkopen of te koop aan te bieden die zijn geïdentificeerd als gevaarlijk voor consumenten en daarom moeten worden teruggeroepen;

(d) items te verkopen of te koop aan te bieden die verboden zijn door sancties, embargo's, voorschriften of orders die worden beheerd door regeringen of instanties of afkomstig zijn van landen, entiteiten, individuen die het doelwit zijn van dergelijke sancties, embargo's, regelgeving of orders;

(e) inhoud te bieden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video's of hyperlinks die niet direct deel uitmaken van een Productvermelding; of

(f) vermeld een item of voltooi een transactie die op de Marktplaats is geïnitieerd waardoor RobotShop enige toepasselijke wet, statuten, verordening of regelgeving, of de voorwaarden van deze Overeenkomst zou kunnen schenden.

4. AANBIEDING EN VERKOOP VAN PRODUCTEN OP DE MARKTPLAATS

4.1. Producten Verkoop en Vergoedingen en Facturering.

(a) RobotShop brengt aan de Verkoper servicekosten in rekening van 13% op de verkoopprijs, verzend- en administratiekosten (de “Servicekosten”) wanneer een Productitem op de Marktplaats wordt verkocht. De servicekosten worden direct en automatisch in rekening gebracht bij de transactie.

(b) De leverancier bepaalt in welk(e) land(en) zijn Producten op de markt te koop worden aangeboden en de leverancier moet, naar tevredenheid van RobotShop, kunnen aantonen dat hij zijn Producten in een dergelijk land(en) kan verkopen en leveren. De leverancier kan bijvoorbeeld worden gevraagd om verifieerbare adressen op te geven van magazijnen van waaruit Producten die in een bepaald land worden verkocht, worden geleverd. RobotShop kan, naar eigen goeddunken, landen beperken waar de Verkoper Producten op de Markt mag verkopen, wat het gevolg kan zijn van een Marktbrede beperking met betrekking tot bepaalde landen, van het feit dat de Verkoper zijn capaciteit om effectief te verkopen en leveren in dergelijk land(en), of van een beslissing van RobotShop gerechtvaardigd op andere gronden.

(c) De Verkoper moet geldige bankrekeninggegevens verstrekken met voldoende valutadekking die de gebieden weerspiegelen waar zijn Producten te koop worden aangeboden op de markt. Betalingen aan de Verkoper door RobotShop na voltooiing van de verkooptransacties van de Producten zoals beschreven in sectie 4.10, worden uitsluitend gedaan via bankoverschrijving. RobotShop vergoedt het totale bedrag dat is verzameld uit de verkoop van Producten die zijn verkocht en verzonden gedurende een periode van 14 dagen (ingesteld door RobotShop) (de “Overmakingsperiode”), inclusief verzend- en administratiekosten en toepasselijke belastingen, verminderd met de Servicekosten.

(d) Als de Verkoper in slechts één land verkoopt, zullen overmakingen worden gedaan in de verkoopvaluta van dat land. Als de verkoop plaatsvindt in 2 of meer landen in Noord-Amerika, zullen de overmakingen worden gedaan in Amerikaanse dollars. Als de Verkoper in 2 of meer landen in het eurogebied verkoopt, zullen overmakingen in euro worden gedaan. In al deze gevallen zal de conversie dezelfde dag plaatsvinden met gebruikmaking van het dagtarief.

(e) RobotShop vereist een minimumbedrag van USD 300 (of gelijkwaardig in een andere valuta) aan verkopen tijdens een Overmakingsperiode voordat een overmaking aan de Verkoper wordt gedaan. Als een dergelijk minimum niet wordt bereikt tijdens een Overmakingsperiode, zal het behaalde verkoopbedrag worden overgedragen naar de volgende Overmakingsperiode totdat het minimum is bereikt.

(f) De Verkoper moet ook een geldige creditcard verstrekken die RobotShop kan gebruiken om door de leverancier verschuldigde bedragen te innen die niet kunnen worden verrekend met de Productverkopen.

4.2. Lijstbeschrijving. Alle vermeldingen op de Marktplaats moeten voor verkooptransacties zijn. Door een Product op de markt te brengen, garandeert de leverancier dat de leverancier en alle aspecten van de Producten voldoen aan het listingbeleid van RobotShop, waaronder:

(a) De Verkoper moet de artikelen van de leverancier en alle verkoopvoorwaarden in de Marktplaats-winkel van de leverancier nauwkeurig beschrijven. Productvermeldingen van leveranciers mogen alleen tekstbeschrijvingen, afbeeldingen, afbeeldingen, video's en andere Leveranciersinhoud bevatten die direct relevant zijn voor de verkoop van een dergelijk Product. Producten moeten worden vermeld in een geschikte categorie;

(b) De Verkoper moet RobotShop voorzien van foutloze inventarisinformatie voor al zijn Producten die op de markt worden aangeboden.

De leverancier kan zijn Productvermeldingen en beschrijvingen invullen met behulp van een van de ondersteunde methoden (dwz handmatig of door een .CSV document te uploaden vanaf het leveranciersportaal, of door gebruik te maken van de RobotShop Marketplace API (de “API”) (" RobotShop Marketplace API ").

4.3. Weergave van Productlijst. RobotShop zal commercieel redelijke inspanningen leveren om Productinformatie en prijzen op de Marktplaats weer te geven. Niettegenstaande iets anders in deze Overeenkomst, behoudt RobotShop zich het recht voor om geen informatie weer te geven over enig Product waarvan RobotShop, naar eigen goeddunken, heeft vastgesteld dat het van kwaliteit en aard is die niet in overeenstemming is met de normen van RobotShop, of anderszins wordt beschouwd door RobotShop ongepast of ongewenst zijn voor vermelding op de Marktplaats. De Verkoper begrijpt en erkent dat sommige of alle informatie van de Verkoper onbedoeld kan worden weggelaten of onjuist wordt weergegeven op de Marktplaats; RobotShop is in geen geval aansprakelijk voor enige schade aan de Verkoper die voortvloeit uit onbedoelde fouten en/of weglatingen in de weergave van de Productinformatie van de Verkoper op de Marktplaats of door het gebruik van de Marktplaats door een Klant of andere gebruiker.

4.4. Winkelbeleid. De leverancier wordt dringend verzocht het beleid voor zijn winkel op de markt te schetsen. Dit beleid moet informatie bevatten over verzending, retouren en garanties. De Verkoper moet te goeder trouw een redelijk beleid opstellen en zich aan dit beleid houden. RobotShop behoudt zich het recht voor om de Leverancier te verzoeken zijn beleid te wijzigen wanneer RobotShop vaststelt dat deze niet voldoen aan de minimale vereisten van RobotShop.

4.5. Vermijden van Prijzen en Vergoedingen. De prijs die in elke Productvermelding wordt vermeld, is definitief en bindend. De Verkoper kan redelijke verzend- en administratiekosten in rekening brengen om de kosten voor verpakking en levering van een artikel te dekken, evenals verkoopbelastingen (indien van toepassing), die aan de verkoopprijs worden toegevoegd. De Verkoper mag de prijs of schijnbare prijs van het artikel op geen enkele manier wijzigen om de servicekosten te vermijden of tot een minimum te beperken. De Verkoper mag geen andere contact opnemen met een klant dan via de berichten-tool in de leveranciersportal wanneer hij een aspect bespreekt van een item dat te koop wordt aangeboden op de marktplaats.

4.6. Claims en Terugvorderingen. De leverancier stemt ermee in om samen te werken met en te leveren aan RobotShop alle informatie die nodig is in een formaat en op een manier die door RobotShop is gespecificeerd na het instellen van een claim of een terugvordering of ander geschil door een klant met betrekking tot een Productaankoop op de markt. Als de leverancier niet samenwerkt of informatie verstrekt aan RobotShop zoals hierboven uiteengezet of als wordt bevestigd dat de claim, terugvordering of geschil niet is veroorzaakt door: (i) creditcardfraude waarvoor RobotShop verantwoordelijk is; of (ii) als RobotShop de Productinformatie niet beschikbaar stelt op dezelfde manier als handmatig werd ingevoerd of geüpload door Verkoper of werd ontvangen via de API, dan zal Leverancier RobotShop onmiddellijk het volledige bedrag van de aankoop van de Klant en alle bijbehorende creditcard associatie, bank- of andere betalingsverwerking, herpresentatie en / of boete in verband met de oorspronkelijke aankoop en elke terugvordering of terugbetaling, in elk geval voor zover betaald of betaalbaar door RobotShop.

4.7. Leveringsfouten, Afwijkingen of Terugroepacties. De leverancier is als enige verantwoordelijk voor niet-nakoming, niet-levering, verkeerde levering, diefstal of andere fouten of handelingen in verband met de vervulling van zijn Producten, behalve voor zover veroorzaakt door het niet beschikbaar stellen van RobotShop aan de verzendgegevens van de leverancier. De leverancier is verantwoordelijk voor elke non-conformiteit of defect in, een openbare of privéherinnering aan of een veiligheidswaarschuwing met betrekking tot een van zijn Producten of andere items of Producten die in verband met zijn Producten worden geleverd. De Verkoper zal RobotShop onmiddellijk op de hoogte stellen zodra de Verkoper kennis heeft van openbare of particuliere terugroepingen of veiligheidswaarschuwingen met betrekking tot zijn Producten.

4.8. Annuleringen, Retourzendingen en Terugbetalingen. De leverancier is verantwoordelijk voor het verwerken van alle annuleringen van bestellingen van Klanten en het retourneren van producten. Het retour- en teruggavebeleid van de leverancier voor Producten die via de marktplaats worden verkocht, zal voor Klanten niet minder gunstig zijn dan het gunstigste beleid dat op zijn website of op andere kanalen voor dergelijke Producten wordt aangeboden en zal niet minder dan 30 dagen na ontvangstdatum zijn. De leverancier heeft 3 dagen de tijd om te reageren op een verzoek om terugbetaling door de klant en de ontvangst van door de klant geretourneerde Producten te bevestigen. Als er na deze periode geen acties door de Verkoper zijn ondernomen, zal RobotShop actie ondernemen en de terugbetaling indien nodig verwerken en in rekening brengen op het account van de Leverancier. Andere vormen van restitutie buiten de Marktplaats kunnen niet worden geaccepteerd of aangeboden door de leverancier. RobotShop behoudt 3% van de servicekosten als administratiekosten voor restitutie voor bestellingen die al zijn verzonden. De volledige servicekosten worden alleen aan de Verkoper terugbetaald voor bestellingen die vóór verzending zijn geannuleerd.

4.9. Speciale Producten. Na voorafgaande goedkeuring van RobotShop heeft de Verkoper de mogelijkheid om bepaalde Producten die op verzoek of op aanvraag zijn verkregen en/of vervaardigd als niet-annuleerbaar/niet-retourneerbaar (“Speciale Producten”) te verkopen. Wanneer een Product als Speciaal Product wordt geclassificeerd, wordt een duidelijke indicatie van dat effect gegeven op de beschrijving van dat Product op de markt, zodat Klanten op de hoogte worden gebracht van de toepasselijke beperkingen voordat ze de transactie uitvoeren, zodat het Product niet kan worden geannuleerd, geretourneerd of verplaatst zonder de schriftelijke toestemming van zowel leverancier als RobotShop.

4.10. Orderuitvoeringsbeleid.

(a) Bestelproces. Alle koop-verkooptransacties op de Marktplaats vinden plaats tussen de Verkoper en de Klanten (met uitzondering van RobotShop) en de Verkoper is de “Verkoper van het record”. RobotShop fungeert alleen als platformprovider en betalingsfacilitator en is geen partij bij de aan- en verkooptransacties die plaatsvinden tussen leverancier en Klanten. Klanten plaatsen bestellingen (de “Bestellingen”) met behulp van het Marktplaats-kassasysteem en RobotShop, als “geregistreerde handelaar”, zal de opbrengst van dergelijke transacties namens de Verkoper innen. De Verkoper machtigt RobotShop hierbij om betaling van Klanten te accepteren voor aankopen van Producten namens de leverancier, zodat wanneer een klant RobotShop betaalt, het zal worden geïnterpreteerd alsof de klant de Verkoper rechtstreeks heeft betaald en RobotShop zal dergelijke fondsen namens de leverancier houden, onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst. RobotShop stuurt de informatie die nodig is om de Bestellingen uit te voeren elektronisch naar de leverancier en RobotShop stuurt een geautomatiseerd e-mailbericht naar elke klant om de ontvangst van een bestelling te bevestigen.

(b) Orderverwerking. Zodra RobotShop een Bestelling aan de Verkoper heeft verzonden, is de Verkoper, op eigen kosten, als enige verantwoordelijk voor en volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de Bestelling, inclusief maar niet beperkt tot het verpakken en verzenden van de verkochte Producten en het bijwerken van de verzendstatusinformatie. Alle Productbestellingen moeten worden verzonden via een methode met een trackingnummer. Alle Bestellingen moeten binnen 72 uur na bevestiging van de bestelling worden verzonden, behalve voor Producten met een langere verwerkingstijd, zoals dit kan voorkomen bij Speciale Producten. Speciale verwerkingstijd moet worden vermeld in de Productvermelding op de marktplaats.

4.11. Risico op Verlies. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst, draagt de Verkoper alle risico's die verband houden met of verband houden met elk Product dat door een klant via de marktplaats is gekocht, inclusief maar niet beperkt tot Productdefecten, niet-levering, verkeerde levering, diefstal, fout of fraude met Klanten. De leverancier is ervoor verantwoordelijk dat alle Producten worden verzonden in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de wet- en regelgeving voor gevaarlijke stoffen.

4.12. Pariteit met Andere Verkoopkanalen van de Leverancier. De Verkoper stemt ermee in om de pariteit te bewaren tussen de Producten die hij aanbiedt via zijn andere verkoopkanalen en de Producten die hij op de marktplaats vermeldt met betrekking tot het volgende: aankoopprijs, speciale aanbiedingen en openbare promoties, Klantenservice/ondersteuningsniveau, terugbetalingen en andere voorwaarden van uitverkoop. Voorwaarden die door de Leverancier op de Marktplaats worden aangeboden, moeten even gunstig zijn als de meest gunstige voorwaarden die de leverancier op zijn andere verkoopkanalen aanbiedt.

4.13. Creditcardfraude. RobotShop draagt het risico van creditcardfraude voor de originele informatie zoals ontvangen op de Marktplaats op het moment van de transactie. “Creditcardfraude” betekent de frauduleuze aankoop van een Product als gevolg van diefstal en ongeoorloofd gebruik van de creditcardgegevens van een derde partij. De Verkoper draagt alle andere risico's van fraude of verlies, ook in de situatie waarin het verzendadres en alle andere informatie worden gewijzigd nadat de transactie of een bestelling niet strikt in overeenstemming met deze Overeenkomst of onjuist is uitgevoerd. RobotShop kan, naar eigen goeddunken, onderzoeken weigeren, verzendbestemmingen weigeren te verwerken, beperken voor, transacties onderbreken en/of annuleren.

4.14. Klantenservice. De Verkoper is verantwoordelijk voor alle Klantenservice, behalve voor problemen in verband met betaling. Bij het uitvoeren van een dergelijke Klantenservice zal de Verkoper zichzelf altijd vertegenwoordigen als een afzonderlijke entiteit van RobotShop en getrainde en toegewijde medewerkers van de Klantenservice gebruiken die op een zodanige manier handelen dat ze de reputatie of goede naam van RobotShop niet in diskrediet brengen. De leverancier verleent uitsluitend service aan Klanten die de messaging-tool van de leveranciersportal gebruiken, met uitsluiting van andere communicatiemethoden.

5. BELASTINGZAKEN

(a) De Verkoper is de belastingbetaler en de Verkoper die is geregistreerd voor de verkoop van Producten op de markt en stemt ermee in om alle toepasselijke belastingwetten na te leven.

(b) De Verkoper is verantwoordelijk om via het leveranciersportaal te specificeren welke belastingen RobotShop namens hem moet innen. Als de Verkoper in het leveranciersportaal niet aangeeft dat RobotShop namens hem belastingen moet innen voor de verkoop van producten die naar specifieke regio's worden verzonden, worden er geen belastingen geïnd voor dergelijke verkopen, behalve voor belastingen die RobotShop wettelijk verplicht is te innen en af te dragen.

(c) RobotShop zal de Verkoper een belastingrapport bezorgen waarin wordt aangegeven welke belastingen namens hem zijn geïnd.

(d) RobotShop zal alle namens hem geïnde belastingen aan de Verkoper overdragen, behalve belastingen die door de wet rechtstreeks door RobotShop moeten worden afgedragen;

(e) De Verkoper is verantwoordelijk voor het betalen van belastingen aan de verschillende overheidsinstanties, behalve voor belastingen die volgens de wet rechtstreeks door RobotShop moeten worden afgedragen;

(f) De Verkoper is als enige aansprakelijk voor eventuele belastingverplichtingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot boetes of rente in verband met de afdracht van belastingen aan de bevoegde autoriteiten. De Verkoper stemt ermee in dat RobotShop niet aansprakelijk is jegens de leverancier of enige overheidsinstantie voor belastingen die door de Verkoper moeten worden afgedragen, inclusief boetes, rente of andere toeslagen in verband met het nalaten van de leverancier om dit te doen.

6. EXPORTCONTROLE

6.1. Naleving. RobotShop zet zich in voor de naleving van alle exportregelgeving en -wetten van de overheid en zal niet verkopen aan of verzenden naar landen, organisaties of individuen geïdentificeerd door, maar niet beperkt tot, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Canadese regering (bijv. Global Affairs Canada, Canada Borders Services Agency), de Amerikaanse regering (bijvoorbeeld de lijst met speciaal aangewezen onderdanen van het Amerikaanse ministerie van Financiën en de lijst van buitenlandse sanctiesontduikers en de lijst met entiteiten van het Amerikaanse ministerie van handel), de Europese Unie of haar lidstaten, of een andere toepasselijke overheidsinstantie (de “governments Export voorschriften en wetten”). Bovendien verbiedt RobotShop de wederuitvoer, tussenhandel of overslag van de Producten naar een persoon, organisatie of land dat verboden is door de exportvoorschriften en -wetten van de overheid. De verkoop, wederverkoop of andere dispositie van Producten, en alle gerelateerde technologie of documentatie, zijn onderworpen aan de exportwetten, -regelgeving en zijn onderworpen aan de export- en/of importcontrolewetten en -voorschriften van andere landen. De Verkoper stemt ermee in om aan al deze wet- en regelgeving te voldoen. De Verkoper erkent verder dat hij geen Producten direct of indirect zal exporteren naar een land waarnaar een dergelijke export of verzending is beperkt of verboden. De Verkoper erkent zijn verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van een licentie voor export, wederuitvoer of import, indien nodig.

6.2. Disclaimer voor Exportclassificatie. In het geval van export of re-export van Producten, is de Verkoper, als geregistreerde exporteur, verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste classificatie van elk item op het moment van export.

6.3. Plichten. Klanten die Producten kopen op de RobotShop-websites voor verzending naar de VS, Canada en Europa, hoeven niet te betalen bij levering. Als de Verkoper in een van deze regio's op de RobotShop Marketplace verkoopt, moet hij alle betaalde belastingen en heffingen verzenden. De Klanten hoeven bij levering geen extra kosten in rekening te brengen. In het geval dat RobotShop door een klant wordt geïnformeerd over extra kosten, kan het leveranciersaccount worden opgeschort.

7. VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

7.1. Transacties Informatie. Tijdens de looptijd van deze Overeenkomst kan de Verkoper informatie ontvangen met betrekking tot RobotShop of de verstrekte Marktplaats, inclusief maar niet beperkt tot transacties en communicatie van de Klant (de “Vertrouwelijke Informatie”). De Verkoper gaat ermee akkoord dat:

(a) alle Vertrouwelijke Informatie blijft het exclusieve eigendom van RobotShop;

(b) De Verkoper zal Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken als redelijkerwijs nodig is om aan zijn verplichtingen te voldoen in verband met de producten die hij op de marktplaats aanbiedt;

(c) De Verkoper zal anderszins geen Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan enige onbevoegde derde; en

(d) De Verkoper neemt alle redelijke maatregelen om de Vertrouwelijke Informatie te beschermen tegen gebruik of openbaarmaking dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst.

7.2. Klantgegevens. Als onderdeel van een transactie kan de leverancier ordergerelateerde informatie over Klanten verkrijgen, waaronder e-mailadressen en fysieke adressen, telefoonnummer en verzendgegevens. Zonder voorafgaande toestemming van de klant of RobotShop mag dergelijke informatie alleen worden gebruikt voor de specifieke transactie die de leverancier heeft ontvangen voor of voor eigen communicatie van RobotShop. De Verkoper erkent dat de ontvangst van dergelijke informatie niet neerkomt op het verlenen van de toestemming aan de leverancier om de informatie te gebruiken om ongevraagde commerciële berichten te verzenden of om transacties aan te moedigen die niet afkomstig zijn van of sluiten op de marktplaats. Zonder het voorgaande te beperken, zonder uitdrukkelijke toestemming van RobotShop of de Klant, is de Verkoper niet bevoegd om enige persoonlijke informatie van een Klant toe te voegen aan zijn e-mail of fysieke mailinglijsten of andere marketingdatabases.

7.3. Leverancier Informatie. RobotShop zal de informatie van de leverancier niet verkopen of bekendmaken aan derden. RobotShop bewaart en verwerkt Leveranciersinhoud op gedistribueerde computers over de hele wereld die worden beschermd door geavanceerde fysieke en technologische beveiliging.

8. VRIJWARING VAN ROBOTSHOP

8.1. Vrijwaring. De leverancier moet RobotShop, zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, gerelateerde entiteiten en hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers en rechthebbenden van en tegen claims, aansprakelijkheden of verliezen, schade en kosten (inclusief redelijke advocaten vergoedingen en kosten) vrijwaren, verdedigen en onschadelijk houden, inclusief maar niet beperkt tot het volgende op basis van:

(a) enige Productaansprakelijkheid of soortgelijke claims die voortvloeien uit of voortvloeien uit het gebruik van een Product, inclusief claims die gericht zijn op schadevergoeding voor persoonlijk letsel of materiële schade die voortvloeit uit of in verband met Producten, en elke claim met betrekking tot het terugroepen van een Product of anderszins defect of onveilig Product(en) (inclusief ontwerp- of fabricagefouten);

(b) opzettelijk wangedrag of nalatigheid door de Verkoper of zijn werknemers of agenten bij het uitvoeren van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst;

(c) elke claim van een derde partij dat een Product, of een deel daarvan, inbreuk maakt op of misbruik maakt van enig intellectueel eigendomsrecht van een derde partij;

(d) het niet of vermeend niet voldoen van Producten aan Productspecificaties of aan enige expliciete of impliciete garanties van de Verkoper;

(e) de schending of vermeende schending van enige wet, statuut of overheidsverordening vanwege of in verband met de fabricage, het bezit, de verzending, de etikettering, de verpakking, het gebruik of de verkoop van Producten;

(f) feitelijke of vermeende oneerlijke handelspraktijken, valse advertenties, verkeerde voorstelling van zaken of fraude als gevolg van door de leverancier verstrekte en door RobotShop verstrekte Productinformatie;

(g) elke schending of vermeende schending van een leveranciervertegenwoordiging of garantie of enige andere bepaling van deze Overeenkomst door de Verkoper;

(h) elke beoordeling van verkoop- of gebruiksbelasting (inclusief rente en boetes daarop) gemaakt door een toepasselijke fiscale jurisdictie tegen RobotShop in verband met de verkoop van een Product ingevolge deze Overeenkomst.

8.2. Afhandeling van Claims. Als een geloofwaardige claim wordt ingediend of bedreigd, waarvoor RobotShop recht heeft op vrijwaring van de Verkoper, inclusief maar niet beperkt tot het indienen van een rechtszaak tegen RobotShop, of de ontvangst van een verzoek of kennisgeving door RobotShop of RobotShop kiest ervoor om elke claim te verdedigen waarvoor RobotShop recht heeft op schadevergoeding:

(a) RobotShop heeft het recht om naar eigen keuze een advocaat in te schakelen die RobotShop naar eigen goeddunken nodig acht voor een competente verdediging van de zaak;

(b) RobotShop betaalt alle juridische kosten en uitgaven ter verdediging van de claim of rechtszaak op het moment dat ze verschuldigd zijn. De Verkoper moet RobotShop dergelijke vergoedingen en kosten binnen dertig (30) dagen na factuurdatum of debetnota van RobotShop vergoeden. Na dertig (30) dagen heeft RobotShop het recht om een onbetaald factuur- of debetnota-bedrag af te trekken van alle bedragen die RobotShop aan de Leverancier verschuldigd is. Dit is niet van toepassing op enig oordeel of vereffeningsbedrag, welke bedragen RobotShop het recht heeft om op elk moment de rekening van de leverancier te melden, factureren of debiteren.

(c) In het geval dat een claim wordt ingediend of een rechtszaak rechtstreeks tegen RobotShop wordt ingediend en RobotShop een dergelijke claim of rechtszaak verdedigt, kan RobotShop, naar eigen goeddunken, de claim of rechtszaak afhandelen. Als de Verkoper de claim of rechtszaak verdedigt, mag de Verkoper de claim van rechtszaak niet schikken zonder schriftelijke toestemming van RobotShop, tenzij een dergelijke schikking (a) een vrijgave omvat van alle claims die in behandeling zijn bij RobotShop, (b) geen erkenning van aansprakelijkheid of onrechtmatig handelen door RobotShop, en (c) legt RobotShop geen andere verplichtingen op dan de verplichting om te stoppen met het verkopen van inbreukmakende artikelen. RobotShop stemt ermee in om de Verkoper op kosten van de Verkoper redelijke hulp te bieden met betrekking tot een dergelijke claim of actie.

8.3. Let Op. Als een geloofwaardige claim wordt ingediend of bedreigd waarvoor RobotShop recht heeft op vrijwaring van de Verkoper, inclusief maar niet beperkt tot het indienen van een rechtszaak tegen RobotShop, of de ontvangst van een verzoek of kennisgeving door RobotShop, of RobotShop ervoor kiest om een claim te verdedigen waarvoor RobotShop recht heeft op schadevergoeding RobotShop zal redelijke inspanningen leveren om de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van een dergelijke partijclaim waarvoor RobotShop van mening is dat de Verkoper RobotShop moet vrijwaren en verdedigen op grond van deze sectie. Het feit dat RobotShop dergelijke kennisgeving of vertraging bij het verstrekken van een dergelijke kennisgeving echter niet verstrekt, ontslaat de Verkoper alleen van zijn verplichting als en voor zover een dergelijke vertraging of een tekortkoming de mogelijkheid van de Verkoper om een dergelijke claim te verdedigen materieel schaadt.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BEHALVE VOOR ONGELUKKIGE OF GROTE SLECHTE SCHENDINGEN VAN ENIGE VERPLICHTING ONDER DEZE OVEREENKOMST, SCHENDINGEN VAN ENIGE VERTROUWELIJKHEIDSVERPLICHTINGEN, DE VERVULLING VAN ENIGE VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN EN ZOALS ANDERS IS BEDOELD IN DEZE OVEREENKOMST, ZAL GEEN ENKEL GEGEVENSBUREAU ZIJN GEVOLGD, ELKE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE PARTIJ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ROBOTSHOP VOOR ENIGE SCHADE ONDER DEZE OVEREENKOMST MEER DAN HET BEDRAG VAN SERVICEKOSTEN BETAALD AAN ROBOTSHOP ONDER DEZE OVEREENKOMST. ROBOTSHOP IS GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE INTERNET- OF TELECOMMUNICATIEFOUT, COMPUTERVIRUS OF INTERFERENTIE VAN DERDEN DIE DE TOEGANG TOT EEN INTERNET-SITE KAN ONDERBREKEN OF VERTRAGEN OF ANDERE PROBLEMEN OF VERLIES VEROORZAKEN.

10. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

10.1. Looptijd en Beëindiging. De looptijd van deze Overeenkomst begint op de datum van de voltooide registratie voor de Marktplaats en loopt door totdat deze wordt beëindigd door RobotShop of Leverancier. RobotShop kan deze Overeenkomst om welke reden dan ook op elk moment beëindigen of opschorten door kennisgeving aan de leverancier. De Verkoper kan deze Overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen.

10.2. Gevolgen van Beëindiging. Bij beëindiging betaalt (i) RobotShop aan de Verkoper alle bedragen die namens de Verkoper worden aangehouden, verminderd met de toepasselijke Servicekosten en het bedrag van alle in behandeling zijnde restituties die de Verkoper aan RobotShop verschuldigd is, en eventuele hangende claims; en (ii) alle rechten en verplichtingen van de partijen onder deze Overeenkomst worden beëindigd, behalve de Secties aangegeven onder Sectie 10.3.

10.3. Overleven. De bepalingen van de secties 2, 3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst.

11. ALGEMENE BEPALINGEN

11.1. Overmacht. RobotShop is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen onder deze Overeenkomst door redenen, gebeurtenissen of andere zaken buiten onze redelijke controle.

11.2. Relatie Tussen Partijen. Leverancier en RobotShop zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen beide partijen creëren. De Verkoper heeft niet de bevoegdheid om namens RobotShop aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren. Deze Overeenkomst is bedoeld en is voor het enige en exclusieve voordeel van RobotShop, leverancier en de Klanten.

11.3. Idee-inzendingen. RobotShop beschouwt alle ongevraagde suggesties, ideeën, voorstellen of ander materiaal dat door de Verkoper of anderszins is ingediend (het “Materiaal”) als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom, en RobotShop is niet aansprakelijk voor de openbaarmaking of het gebruik van dergelijk Materiaal. Alle communicatie door de leverancier aan RobotShop is onderworpen aan deze Overeenkomst. De Verkoper verleent hierbij en stemt ermee in om RobotShop, onder al zijn rechten op het Materiaal, een wereldwijd, niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, volledig betaald, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht en licentie te verlenen voor opnemen, gebruiken, publiceren en gebruik maken van dergelijk Materiaal voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot opname in de API, documentatie of Producten of diensten, zonder compensatie of boekhouding aan de Verkoper en zonder verder verhaal door de Verkoper.

11.4. Toepasselijk Recht en Jurisdictie. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de provincie Quebec en de daarop toepasselijke wetten van Canada (ongeacht de principes van wetsconflicten). De partijen leggen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst onherroepelijk voor aan de rechtbanken van Quebec in het gerechtelijk arrondissement Terrebonne.

11.5. Advocatenkosten. In het geval van een geschil tussen de partijen hierbij, zal de verliezende partij de kosten en uitgaven van de overheersende partij in een dergelijk geschil betalen, inclusief maar niet beperkt tot gerechtskosten, redelijke advocatenhonoraria en verschotten. Dergelijke vergoedingen voor advocaten en andere kosten die door een van beide partijen zijn gemaakt bij de tenuitvoerlegging van een beslissing, en de verplichting tot vergoeding van dergelijke advocaten is bedoeld om te worden gescheiden van de andere bepalingen van deze Overeenkomst en om te overleven en niet op te gaan in een dergelijke beslissing.

11.6. Toewijzing. Noch deze Overeenkomst, noch de rechten die hieronder worden verleend, mogen door een van de partijen vrijwillig of van rechtswege worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Niettegenstaande het voorgaande, mag RobotShop deze Overeenkomst zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper overdragen aan een gelieerde onderneming van RobotShop, in verband met bedrijfsreorganisatie of in verband met de verkoop van alle of vrijwel alle activiteiten of activa van RobotShop (hetzij door fusie, verkoop van activa, verkoop van voorraad of anderszins). Elke poging tot toewijzing die in strijd is met deze sectie is nietig. Deze Overeenkomst komt ten goede aan en is bindend voor elke opvolger of geldige overdrager van een van beide partijen.

11.7. Niet Afstand Doen. Het feit dat een van beide partijen op geen enkel moment nakoming door de andere partij van enige bepaling van deze bepaling verlangt, heeft geen enkele invloed op de volledige rechten om een dergelijke nakoming daarna te eisen. De vrijstelling door een van de partijen van een schending van enige bepaling hiervan zal niet worden opgevat, geïnterpreteerd of beschouwd als een vrijstelling van de bepaling zelf of een verklaring van afstand van een schending daarna of een verklaring van afstand van enige andere bepaling hiervan.

11.8. Scheidbaarheid. Een rechterlijke vaststelling dat enige bepaling van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig is, heeft geen invloed op de afdwingbaarheid van die bepalingen die niet worden aangetast door de vaststelling van nietigheid.

11.9. Volledige Overeenkomst en Wijziging. Deze Overeenkomst, inclusief eventuele addenda die hieraan zijn gehecht en volledig hierin zijn opgenomen, vormt de volledige Overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt volledig alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge communicatie of Overeenkomsten tussen de partijen hierbij met betrekking tot het onderwerp, hiervan, inclusief maar niet beperkt tot de algemene voorwaarden op voorgedrukte formulieren, inkooporders, inkooporderbevestiging en factuur. RobotShop kan elk van de voorwaarden in deze Overeenkomst op elk moment en uitsluitend naar eigen goeddunken van RobotShop wijzigen door een nieuwe versie van de Overeenkomst te plaatsen en de bevestiging van de Verkoper elektronisch of anderszins te verkrijgen. Als de leverancier niet akkoord gaat met enige geplaatste wijzigingen, mag de Verkoper niet doorgaan met het aanbieden en verkopen van producten op de marktplaats en deze Overeenkomst beëindigen zoals hierboven uiteengezet.