Privacybeleid

De privacy van onze gebruikers is erg belangrijk, daarom wordt alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt verwerkt in overeenstemming met dit beveiligings- en privacybeleid, waarin wordt vastgelegd hoe we alle persoonlijke informatie die u verstrekt gebruiken en beschermen wanneer u onze website gebruikt https://www.robotshop.com/be/nl/ (hierna de "Site"), met inbegrip van het RobotShop Community-gedeelte van de Site (indien specifiek verwezen, de "Robotshop Community"). Als u vragen heeft over dit beleid of als u het er niet mee eens bent, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op het volgende adres: privacyofficer@robotshop.com of per post op het volgende adres: 18005 Lapointe Building 305 Mirabel, Quebec, Canada J7J 0G2

We behouden ons het recht voor om dit beveiligings- en privacybeleid op elk moment te wijzigen door deze pagina bij te werken. We raden u aan deze pagina af en toe opnieuw te bezoeken om deze informatie te bekijken om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met de aangebrachte wijzigingen. Deze herziening van het beveiligings- en privacybeleid is van kracht vanaf 25 Mei 2018.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Als u zich bij ons aanmeldt voor een account, kunnen wij u aanvullende diensten aanbieden. Wanneer u zich registreert en producten koopt op de site, verzamelen en gebruiken we de volgende informatie:

 • Wanneer u producten op de Site koopt, worden bepaalde delen van uw creditcardgegevens (naam van de kaarthouder, vervaldatum, eerste 6 en laatste 4 cijfers van uw creditcardnummer) verzameld en opgeslagen; deze gegevens worden gedurende 30 dagen na ontvangst van het product bewaard en vervolgens gedurende een periode van dertien (13) maanden (15 maanden als de kaart een debetkaart is) gearchiveerd voor het beheer van claims;

 • De informatie (naam en e-mailadres) die u verstrekt wanneer u zich registreert en een account aanmaakt voor de Site of de RobotShop Community; wanneer u producten op de Site bestelt, verzamelen en gebruiken we ook uw factuur- en verzendadressen.  

 • Uw bijdragen op de RobotShop Community-forums; deze informatie wordt bewaard en is mogelijk maximaal tien (10) jaar online beschikbaar en sommige bijdragen van een bepaald belang zijn uitzonderlijk beschikbaar voor een langere periode.   
 • Uw e-mailadres wanneer u een probleem met de site meldt;       

 • Records van alle productbestellingen en/of diensten die u via de site plaatst. In overeenstemming met onze verplichtingen tot het bewaren van financiële informatie, bewaren wij uw bestelinformatie gedurende zeven (7) jaar;       

 • Records van alle correspondentie wanneer u contact met ons opneemt;

 • Records van alle RobotShop-wedstrijden of -promoties waaraan u deelneemt;    

 • Details van uw bezoeken aan de site, inclusief maar niet beperkt tot datatransmissie, locatie- en communicatiegegevens en de middelen die u gebruikt.  

Tenzij hierboven anders vermeld, bewaren we uw gegevens gedurende een periode van vijf (5) jaar na hun vrijgave of laatste contact met u.

Wat doen we met de persoonsgegevens die we verzamelen?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om u beter van dienst te kunnen zijn, vooral om de volgende redenen:

 1. Om de functionaliteit van de site aan te bieden en de transacties op de site te voltooien;

 2. Om betalingen te verwerken en te innen die u doet wanneer u producten op de Site koopt;

 3. Voor interne administratie;

 4. Om de site en onze diensten te verbeteren;

 5. Om uw ervaring te verbeteren en te personaliseren wanneer u de site bezoekt;

 6. Om reclame te maken voor bepaalde producten waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd zou zijn wanneer u de Site of andere externe sites bezoekt ;

 7. Om met u te communiceren via e-mail, telefoon of post met betrekking tot uw bestellingen, aankopen of andere transactionele zaken of met betrekking tot uw account (als u die heeft);

 8. Om met u te communiceren over specifieke verzoeken van u;

 9. Om statistische analyses uit te voeren;

 10. Om met u te communiceren via e-mail, telefoon of post met het oog op direct marketing, marketingstudies, feedback en kansen over producten, diensten, promoties en evenementen of verzoeken op elk moment.

De gegevensverwerking in verband met de punten 1, 2, 3, 7 en 8 is gebaseerd op de rechtsgrondslag die nodig is voor de uitvoering van met u gesloten contracten wanneer u producten op onze site koopt. Gegevensverwerking in verband met punten 4 en 9 zijn gebaseerd op ons legitieme belang om u een hoogwaardige klantervaring en transactionele site te bieden. Gegevensverwerking in verband met punten 5, 6 en 10 zijn gebaseerd op uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken door eenvoudig onze functionaris voor gegevensbescherming op de hoogte te stellen.

Met wie delen we deze informatie?

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de hierboven aangegeven doeleinden door de bevoegde dienst van RobotShop en door degenen die hen bijstaan ​​in hun taken. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan onze serviceproviders die met ons samenwerken en namens ons bepaalde services uitvoeren, waaronder het leveren van computerondersteuning, computeronderhoud, klantenservice, hostingdiensten, marketingdiensten en online betalingsdiensten. Deze serviceproviders hebben mogelijk toegang tot deze informatie om hun taken uit te voeren. Ze mogen deze informatie niet delen of gebruiken voor andere doeleinden. RobotShop kan ook persoonlijke informatie delen met andere bedrijven binnen de RobotShop-groep, vooral met het oog op goed beheer, analyse binnen groepen of besluitvorming.

RobotShop kan uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven:

 • In reactie op een gerechtelijk bevel, een verzoek om medewerking van een politie of een overheidsinstantie, om wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen, om juridische claims te verdedigen, of in geval van vordering of machtiging in overeenstemming met de wetten en/of voorschriften in kracht;    

 • Als RobotShop van mening is dat de bekendmaking passend is in het kader van een onderzoek, preventieve maatregelen of acties betreffende illegale activiteiten, vermoedens van fraude of ander wangedrag; om de rechten, eigendommen, veiligheid van RobotShop, zijn consumenten, zijn personeel, zijn leveranciers of anderen te beschermen en verdedigen om de toepasselijke wetten na te leven of samen te werken met de politie, om de toepassing van dit verdrag of andere verdragen te verzekeren; en     

 • In het kader van een potentiële of daadwerkelijke verkoop van RobotShop of van haar activiteiten of activa.    

Behalve zoals hierboven vermeld, zullen we uw persoonlijke informatie niet overdragen, openbaar maken, verkopen, distribueren, verhuren of leasen aan derden zonder uw voorafgaande toestemming of zonder een wettelijke of gerechtelijke verplichting of autorisatie.

Directe prospectie en uw voorkeuren

Mogelijk wil RobotShop u informatie geven over nieuwe producten, promoties, speciale aanbiedingen of andere transacties die voor u interessant kunnen zijn en u uitnodigen om deel te nemen aan marktonderzoek. Deze communicatie kan gebeuren per post, telefoon, e-mail of sms.

RobotShop zorgt ervoor dat alle directe enquêtes of marktonderzoeken die u ontvangt of waarvoor u elektronisch wordt gecontacteerd, een eenvoudige manier bieden om u af te melden voor latere prospectie. E-mails zullen bijvoorbeeld een link bevatten die "uitschrijven" toestaat of een e-mailadres waarmee u ons een verzoek tot "uitschrijven" kunt sturen. RobotShop stopt alle prospectie-activiteiten waarvoor u uw toestemming heeft ingetrokken of ertegen verzet, binnen een redelijke termijn, zodat rekening kan worden gehouden met de wijziging. U kunt op elk moment van gedachten veranderen over deze prospectietransacties door RobotShop te informeren via de contactgegevens aan het begin van dit beveiligings- en privacybeleid. In dat geval zal RobotShop rekening houden met uw voorkeuren voor direct marketing en deze respecteren.

Cookies

We gebruiken cookies, cookies van derden en permanente cookies in bepaalde delen van onze site. Cookies zijn bestanden die informatie opslaan op uw apparaat of in uw browser. Dit stelt ons in staat om te weten of u onze site al eerder hebt bezocht en deze vervolgens worden gebruikt om de toegang tot de site te vergemakkelijken, om uw ervaring erop te personaliseren en u in staat te stellen door bepaalde processen op de site te navigeren, inclusief betalingsprocessen. Deze cookies vergemakkelijken het behoud van uw voorkeuren op de site. Bovendien stelt de observatie van uw gebruik van de site ons in staat om de site aan te passen aan uw voorkeuren en om het functionele karakter ervan te beoordelen. U kunt meer informatie over cookies vinden op het volgende adres: https://www.allaboutcookies.org/. Raadpleeg de paragraaf en de onderstaande link voor meer informatie over de cookies die op onze site worden gebruikt.

We gebruiken cookies om:

 • Onze producten te adverteren op externe sites. Deze reclame is het gevolg van het plaatsen van cookies door derden, waaronder Google en Adserve, op onze site. Met deze cookies kunnen ze uw bezoek aan onze site en uw voorkeuren tijdens dit bezoek identificeren, evenals uw volgende bezoeken aan sites van derden op hun Adserving-netwerk. Dit proces stelt ons in staat om u gepersonaliseerde advertenties te bieden op deze sites van derden op basis van informatie die is verzameld over uw interesses tijdens uw bezoek aan onze site.     
 • Help de site naar behoren te functioneren en zorg ervoor dat de "voeg toe aan winkelwagen", navigatie en landgerelateerde instellingen behouden blijven.   
 • Controleer de prestaties van de site en zorg ervoor dat de navigatie op onze site snel is.       
 • Sta toe dat u uw inhoud deelt op sociale netwerken, uw interesse in inhoud kenbaar maakt en verbinding maakt met uw sociale medianetwerken.    
 • Sta ons toe anonieme gegevens te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de site om ons te helpen de bruikbaarheid en inhoud van de site en de ervaring van elke gebruiker op de site te verbeteren. Dit omvat de analyse van webgegevens van het gebruik van cookies zoals Google Analytics. We gebruiken Google Analytics ook om informatie te verzamelen over uw activiteit op de site, zoals de webpagina's die u bezoekt, de links waarop u klikt of zoekopdrachten op de site. We gebruiken deze informatie om rapporten samen te stellen om ons te helpen de site te verbeteren. Cookies kunnen deze informatie anoniem verzamelen, inclusief het aantal bezoekers van de site, maar ook de eerder bezochte pagina en de bezochte pagina's op de site. Ga voor meer informatie over gegevens die zijn verzameld door het gebruik van Google Analytics naar: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html
 • Evalueer de conversie van derden door ons toe te staan ​​anonieme gegevens te verzamelen over de effectiviteit van onze marketing.   

Tijdens uw eerste bezoek aan de site wordt u gevraagd om het gebruik van cookies op de site te "accepteren" voor alle toekomstige bezoeken via een pop-upbericht. Als u het gebruik van cookies op de site weigert, werken sommige bestaande functies op de site mogelijk niet correct. Als u besluit het pop-upbericht te negeren terwijl u doorgaat met navigeren op de site, wordt u geacht het gebruik van cookies op de site te hebben geweigerd en wordt u bij uw volgende bezoek aan het pop-upbericht onderworpen.

Waar worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We gebruiken datacenterfaciliteiten in de Verenigde Staten en uw persoonlijke gegevens worden in dat land opgeslagen en verwerkt. We maken gebruik van datacenterfaciliteiten die worden beheerd door toonaangevende bedrijven in het veld waarmee we overeenkomsten hebben gesloten die een hoog niveau van beveiliging en bescherming opleggen. In de praktijk betekent dit onder andere dat onze datacenterproviders uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies, onze datacenterproviders hebben robuuste technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd en onderhouden om uw persoonlijke informatie te beschermen en we zouden onverwijld op de hoogte gebracht in het geval van een beveiligingsincident waarbij de persoonlijke informatie van onze klant betrokken is.

Als we uw niet-versleutelde persoonlijke gegevens overdragen aan een ander bedrijf of serviceprovider, zullen we ervoor zorgen dat we beveiligings- en privacymaatregelen treffen met dergelijke derde partijen door de manier te garanderen waarop ze namens ons persoonlijke gegevens behouden en bewaren.

Worden mijn persoonsgegevens naar het buitenland overgedragen? 

Als bedrijf opereren we vanuit Canada en zijn we onderworpen aan de Canadese wet op de bescherming van persoonlijke informatie en elektronische documenten van 13 april 2000, welk beschermingsniveau is erkend als gelijkwaardig aan dat van de Europese Unie bij besluit van de Commissie van 20 december 2001. We gebruiken datacenterfaciliteiten in de Verenigde Staten en uw persoonlijke gegevens worden in dat land opgeslagen en verwerkt. We gebruiken datacenterfaciliteiten die worden beheerd door toonaangevende bedrijven in het veld die zich hebben gehouden aan het privacyschild en / of met wie we overeenkomsten hebben waarin de EU-modelclausules zijn opgenomen, die zijn goedgekeurd door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de Europese Unie. Dit betekent dat de gegevens die we in die faciliteiten opslaan, hetzelfde hoge beschermingsniveau krijgen als in de Europese Economische Ruimte. In de praktijk betekent dit onder andere dat onze datacenterproviders uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies, onze datacenterproviders hebben robuuste technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd en onderhouden om uw persoonlijke informatie te beschermen en we zouden onverwijld op de hoogte worden gebracht in het geval van een beveiligingsincident waarbij de persoonlijke informatie van onze klant betrokken is.

Beveiliging en opslag

Houd er rekening mee dat internet geen veilig communicatiemiddel is. Communicatie via internet, zoals e-mail, is niet veilig, tenzij versleuteld.

We hebben passende hardware-, elektronische en managementprocedures geïmplementeerd om de informatie die we online verzamelen te waarborgen en te beschermen. We gebruiken wijdverspreide coderingstechnologie wanneer we bankgegevens van klanten ophalen of overdragen van onze servers. Al uw bankgegevens worden via uw browser naar onze beveiligde betalingsgateway verzonden via het Secure Sockets Layer (SSL) -coderingsprotocol. Onze betalingsgatewayproviders gebruiken het Secure Sockets Layer (SSL) veilige coderingssysteem. De overdracht van de andere verzamelde gegevens wordt verwerkt via een beveiligde verbinding.

Wanneer we u een wachtwoord toewijzen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van de site (of die u heeft gekozen), bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord. We vragen u dit wachtwoord niet te delen. Alle gegevens die via de site worden verstrekt, worden opgeslagen op servers in Canada. Deze gegevens worden verwerkt door het operationele team dat werkt voor RobotShop in Canada. Dit team kan betrokken zijn bij de verwerking van uw betalingsgegevens en bij het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke informatie in te dienen, gaat u akkoord met hun overdracht, opslag of verwerking in Canada. RobotShop zal alle nodige garanties nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens op een veilige manier worden verwerkt, in overeenstemming met dit privacybeleid en cookiebeleid en de toepasselijke wetgeving.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht op toegang tot en de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens, om deze te corrigeren en te wissen, om de beperking te verzoeken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens, evenals om het recht om richtlijnen vast te stellen over het lot van uw gegevens na je dood.

Elk verzoek om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, moet worden gericht aan onze functionaris voor gegevensbescherming, op het hierboven vermelde adres en vergezeld van een ondertekende kopie van uw identiteitsbewijs, zodat we ervoor kunnen zorgen dat u de relevante persoon in kwestie bent. Je hebt ook het recht om klachten over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om eventuele klachten over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.